Regulamin

"Dance Oscars 2018" Mistrzostwa Polski w Tańcach Latynoamerykańskich

Organizator prosi o zapoznanie się z pełną treścią Regulaminu w pliku PDF.

Regulamin MP PTT LA Kędzierzyn_2018 -www.pdf
1. DATA I MIEJSCE ROZEGRANIA MISTRZOSTW POLSKI:
  24-25 listopada 2018 r. (sobota i niedziela) 
  Hala Widowiskowo-Sportowa AZOTY ul. Mostowa 1 , Kędzierzyn-Koźle
2. ORGANIZATORZY :
 • Polskie Towarzystwo Taneczne 
 • Uczniowski Klub Sportowy "CATIA" Kędzierzyn-Koźle  
 • Szkoła Tańca i Ruchu "MISTRAL" Tarnowskie Góry

3. KATEGORIE:

  Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane w następujących kategoriach:

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

       W Mistrzostwach Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w tańcu towarzyskim mogą startować pary, spełniające następujące                      warunki:            
            a. posiadają aktualny wpis w CBD PTT na 2018 rok.
    b. uzyskają kwalifikacje do Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego (nie dotyczy kategorii: Junior I, Seniorów i                               Zawodowców) .
    c. dokonają   rejestracji on-line na stronie www.taniec.pl - Mistrzostwa Polski   PTT zgodnie z terminem zgłoszeń do 14.11.2018r.     lub po terminie do 21.11.2018r. 
    d. uiszczą opłatę startową na konto organizatora oraz prześlą kserokopię dowodu wpłaty na adres : info@dance-oscars.eu ,

          PKO BP nr konta: 63 1020 3714 0000 4902 0371 3849
          UKS  "CATIA" ul. Archimedesa 4c/10, 47-200 Kędzierzyn - Koźle

       e. opłata startowa wniesiona do dnia 14.11.2018r. wynosi 80,00 zł od osoby (decyduje data nadania wpłaty). Opłata wniesiona po        dniu 14.11.2018r. wynosi 160,00 zł od osoby (dwukrotność opłaty wniesionej w terminie).

       f. zamknięcie list startowych nastąpi dnia: 21.11.2018r. o godz. 24.00.

      Brak zgłoszenia oraz opłaty startowej na koncie organizatora w w/w terminie uniemożliwia start pary w Mistrzostwach.

  g. pary zobowiązane są zgłosić się po odbiór numeru startowego najpóźniej do 1 godziny przed rozpoczęciem rozgrywania rundy       eliminacyjnej Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w tańcach latynoamerykańskich.


5. PRZEBIEG MISTRZOSTW:

 1. w przypadku zgłoszenia liczby par powyżej 24 przeprowadza się rundę barażową,

 2. w 1/32, 1/16 finału pary tańczą w stałych grupach,

 3. w barażu, 1/8, 1/4 i 1/2 finału pary tańczą w zmiennych grupach,

 4. 1/8 finału 4-6 zmiennych grup,

 5. 1/4 finału 2-3 zmienne grupy,

 6. 1/2 finału 1 lub 2 zmienne grupy,

 7. finał 6 par.

6. PRZEBIEG MISTRZOSTW - dodatkowe zasady

 1. Sędzia Główny w porozumieniu z Oficjalnym Przedstawicielem PTT decyduje o liczbie typowanych i przechodzących do następnej rundy par oraz o liczbie grup w poszczególnych rundach.

 2. W Mistrzostwach Polski PTT stosuje się zasadę przechodzenia do następnej rundy co najmniej 50 % uczestniczących par z wyjątkiem finału – typowanie 6 par.

 3. 1/3 par zwolnionych jest z pierwszej rundy, według miejsc w Rankingu Sportowego na trzy dni przed datą rozgrywania Mistrzostw.

 4. W przypadku zgłoszenia większej liczy par niż 24 przeprowadza się rundę barażową .

 5. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby par niż 14 nie obowiązują zwolnienia z pierwszej rundy.

 6. Mistrzowskie oraz wicemistrzowskie pary Mistrzostw Polski PTT z poprzedniego roku w kategorii Dorośli rozpoczynają Mistrzostwa Polski PTT od drugiej rundy.

 7. Ogłoszenie par awansujących do następnej rundy odbywa się natychmiast po obliczeniu wyników.

 8. Finałowe prezentacje indywidualne Samby w kategorii Dorosłych i Zawodowców odbywają się na początku finału. Czas prezentacji indywidualnych wynosi 1 minutę. Po prezentacji indywidualnej pary tańczą ten sam taniec w grupie. Czas prezentacji grupy wynosi 1 minutę.

 9. Sędzia Główny ustala konkretny czas trwania utworu w danej rundzie turnieju.

 10. Długość przerwy między rundami danej kategorii powinna wynosić co najmniej 20 minut.

 11. W kategoriach Juniorów Młodszych dopuszcza się możliwość rozegrania turnieju w 2 blokach i zakończenie rywalizacji po godzinie 20.00.

 12. W Mistrzostwach Polski PTT w stylu latynoamerykańskim pary kategorii Juniorów Starszych, Młodzieży, Młodzieży Starszej i Dorosłych tańczą w rundach eliminacyjnych, a pary kategorii Zawodowcy tańczą w finale, dodatkowy (szósty) tzw. basicowy taniec repertuarowy: Pasodoble, złożony zgodnie z przepisami STT PTT z figur podstawowych. W przypadku przekroczenia repertuaru Sędzia Główny jednokrotnie upomina, a przy następnym przekroczeniu ma prawo zdyskwalifikować parę.

 13. Wielkość parkietu 16m x 28 m

7. DYSKWALIFIKACJE:

  Dyskwalifikacji par przy stwierdzeniu naruszenia przepisów STT PTT oraz Regulaminu Mistrzostw Polski PTT dokonuje Sędzia Główny.


8. STROJE, NUMERY STARTOWE I REKLAMA:

 1. Stroje, w których tańczą zawodnicy muszą być zgodne z Przepisami STT Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

 2. Reklama umieszczona na strojach nie może być większa niż 10 cm (długość) i 4 cm (szerokość).

 3. Reklama umieszczona na numerach startowych przez organizatora nie może być w żaden sposób ukrywana przez zawodnika.

9. FILMOWANIE MISTRZOSTW

  Filmowanie jest dozwolone bez opłaty. Pary zgłaszające swój udział w Mistrzostwach wyrażają na zawsze i bezwarunkowo                            nieodpłatną zgodę na rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie,                           publikację i emisję w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz przez organizatorów, na potrzeby                                                organizowanych Mistrzostw , a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z Mistrzostw.