Komisja Sędziowska

      Dariusz Dragan -Sędzia Główny

      1. Melia
      2. Hanna Karttunen
      3. Victor Nikovskiy
      4. Marcin Kiszteliński
      5. Waldemar Sakowski
      6. Jerzy Oleszczyński
      7. Krzysztof Majewski
      8. Barbara Jawor
      9. Dorota Rusu

Komisja Skrutacyjna

      1. Agnieszka Bajda - Główny Skrutiner
      2. Dominika Górska-Jabłońska
      3. Małgorzata Kocińska